Lidmaatschap Landelijk Platform

Ondernemersfonds Alblasserdam sluit zich aan bij het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen. Met dit lidmaatschap heeft OFA toegang tot de kennis- en databank van het landelijke platform en kan ondersteund worden bij diverse vraagstukken.

 

Dick Bovekerk, penningmeester OFA, licht toe: "We moeten als fonds voldoen aan verschillende richtlijnen en wetgevingen. Meestal landelijk, maar het is gebleken dat sommige landelijke wetgevingen lokaal toch anders geïnterpreteerd worden. Het is goed en prettig om het landelijke platform als vraagbaak beschikbaar te hebben."

"Bij ondernemers in verschillende gemeenten bestaan vaak dezelfde behoeften", vult Edwin Struis, secretaris OFA, aan. "Door praktijkvoorbeelden van initiatieven uit andere gemeenten te delen met ondernemers uit Alblasserdam zijn we beter in staat om de Alblasserdamse ondernemer te ondersteunen en te wijzen op de vaak ruime mogelijkheden welke het fonds kan bieden." Het blijkt dat in sommige trekkingsgebieden nog onvoldoende gebruik gemaakt wordt van het fonds. Het bestuur wil het fonds graag onder de aandacht brengen en ondernemers stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden. Bij vragen kan een ondernemer altijd contact opnemen met het bestuur.

 

Graag verwijzen we u ook de naar de website van het landelijke platform.