Aanvraag indienen

De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Alblasserdam, vloeien terug naar de gebieden in de gemeente. In elk gebied is een ondernemers- of winkeliersvereniging actief. Heeft u een goed plan voor uw gebied? Bespreek dit dan met het bestuur van de vereniging in uw gebied. Via de verenigingen komen de aanvragen binnen bij het Ondernemersfonds Alblasserdam. Iedere vereniging heeft een eigen budget. Ondernemers- en winkeliersverenigingen dienen vervolgens een plan in voor de besteding van hun gelden. Het bestuur bespreekt de aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering.

De ondernemersaanvraag wordt voorgelegd aan het stichtingsbestuur. Deze toetst de aanvraag aan onderstaande regels. Daarna kunnen de ondernemers aan de slag.

 

Toetsing aanvragen
Het Ondernemersfonds Alblasserdam is van en voor ondernemers. De toetsingscriteria zijn daarom helder: aanvragen die hieraan voldoen, worden in principe altijd gehonoreerd.

  • De aanvraag wordt gedaan vanuit één van de ondernemers- of winkeliersverenigingen in Alblasserdam
  • De vereniging representatief voor de betrokken ondernemers in het gebied
  • De aanvraag heeft een collectief doel, en heeft dus geen betrekking op slechts één of enkele ondernemers in het gebied
  • Er is voldoende budget binnen het trekkingsrecht van de betreffende vereniging
  • De aanvraag valt niet binnen de gemeentelijke taken

Een aanvraag kunt u indienen bij het secretariaat.

 

Facturatie

Na goedkeuring door het bestuur van het Ondernemersfonds ontvangt de aanvrager een bevestiging en kunnen de facturen direct naar het fonds worden gezonden. Het Ondernemersfonds Alblasserdam is btw-plichtig, en kan dus de btw op de facturen terugvragen bij de belastingdienst. Daarvoor is het wel van groot belang dat de facturen die door het Ondernemersfonds betaald worden ook aan het Ondernemersfonds Alblasserdam zijn geadresseerd. Aanvragen en facturen kunt u het beste per e-mail versturen naar het secretariaat.

 

Juiste adressering:
Ondernemersfonds Alblasserdam
Naam vereniging
Nieuwlandparc 70
3351 LJ Papendrecht