Hoe komt het fonds tot stand?

Om een gemeentebreed fonds mogelijk te maken vraagt de gemeente een opslag op de OZB-belasting voor zakelijk onroerend goed (30 euro per 100.000 euro WOZ-waarde). De indicatieve opbrengst van deze verhoging, in totaal ca. 120.000 euro, wordt jaarlijks in de vorm van een subsidie in het Ondernemersfonds Alblasserdam gestort. Het fonds is voor ondernemers die activiteiten als promotie, netwerkversterking, leegstandbestrijding, beveiliging e.d. willen financieren. Maar het kan ook gaan om versterking van het toerisme of de detailhandel, startersbegeleiding, lobbytaken of andere collectieve ambities. Nederland kent inmiddels meer dan 35 gemeentebrede fondsen.

Het geld wordt verdeeld tussen ondernemers in van tevoren afgebakende gebieden en sectoren. Elk gebied of sector krijgt een zogenaamd trekkingsrecht op het fonds evenredig met wat er is opgebracht uit de OZB-opslag. Samenwerkende ondernemers kunnen met bestedingsplannen aanspraak maken op financiering uit het fonds. Ook kunnen ondernemers kiezen om te sparen (bij hoge uitgaven) of om te lenen (bij de buren). Dat beslissen de ondernemers allemaal zelf. Er zijn geen beperkingen. Het is een fonds van, voor en door ondernemers.

 

De gemeente heeft besloten haar bijdrage aan het fonds op basis van eigen panden onder te brengen bij het stichtingsbestuur voor gemeentebrede bestedingen. Ook hiervoor mogen alle ondernemers bestedingsvoorstellen aandragen. Het stichtingsbestuur beslist samen met de Adviesraad over de inzet van dit gemeentebrede deel. Deze adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende ondernemersverenigingen en -platformen.