Over ons

Ondernemersfonds Alblasserdam

Alblasserdam heeft sinds 1 januari 2016 een gemeente breed Ondernemersfonds. Ondernemers in de gemeente kunnen hun gezamenlijke plannen dankzij geld uit dit fonds financieren. Alle ondernemingen op de bedrijventerreinen en in de rest van de gemeente doen mee evenals non-profitinstellingen als onderwijs en zorg. Ook de gemeente heeft zich aangesloten. Het Ondernemersfonds is een instrument om de organisatiekracht van de ondernemers te versterken en om gezamenlijk te werken aan verdere versterking van de lokale economie.

Bestuur

Het geld in het fonds wordt beheerd door de stichting Ondernemersfonds Alblasserdam. Deze stichting betaalt de rekeningen, zorgt voor administratieve verwerking, verantwoording en de btw-verrekening. De bestuursleden werken op vrijwillige basis. Maximaal 8 % van het jaarlijks fondsbedrag wordt gereserveerd voor kosten als de opmaak van de jaarrekening, accountantsverklaring en inhuur van ondersteuning voor het stichtingsbestuur. Het bestuur toetst de aanvragen van desbetreffend trekkingsgebied aan de vooraf overeengekomen criteria. Op verzoek adviseren en ondersteunen de bestuursleden de trekkingsgebieden met initiatieven en aanvragen.

Paul Mallee
Voorzitter

Directeur Financieel Advies Zuid-Holland bij Rabobank

Edwin Struis
Secretaris

Directeur SnelleVliet Touringcars

Dick Bovekerk
Penningmeester

Eigenaar McDonald's Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam

Henry de Haan
Bestuurslid

Eigenaar Haantrans Services


Werkwijze

Hoe werkt het?

De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Alblasserdam, vloeien terug naar de trekkingsgebieden of sectoren. In elk gebied of sector is een ondernemers- of winkeliersvereniging actief. Heeft u een goed plan voor uw gebied? Bespreek dit dan met het bestuur van de vereniging in uw gebied. Heeft uw gebied zich nog niet verenigd? Neem dan contact met ons op.

Hoe komt het fonds tot stand?

Om een gemeentebreed fonds mogelijk te maken vraagt de gemeente een opslag op de OZB-belasting voor zakelijk onroerend goed (30 euro per 100.000 euro WOZ-waarde). De indicatieve opbrengst van deze verhoging, in totaal ca. 120.000 euro, wordt jaarlijks in de vorm van een subsidie in het Ondernemersfonds Alblasserdam gestort. Het fonds is voor ondernemers die activiteiten als promotie, netwerkversterking, leegstandbestrijding, beveiliging e.d. willen financieren. Maar het kan ook gaan om versterking van het toerisme of de detailhandel, startersbegeleiding, lobbytaken of andere collectieve ambities. Nederland kent inmiddels meer dan 35 gemeentebrede fondsen.

Lees meer

Gebiedsindeling

Om de gelden van het fonds volgens een eerlijke verdeling beschikbaar te stellen aan de ondernemers van Alblasserdam is een verdeelsleutel naar geografisch gebied of naar sector gemaakt. Elk gebied of sector krijgt een zogenaamd trekkingsrecht op het fonds evenredig met wat er is opgebracht uit de OZB-opslag.

Lees meer

Aanvraag indienen

De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Alblasserdam, vloeien terug naar de gebieden in de gemeente. In elk gebied is een ondernemers- of winkeliersvereniging actief. Heeft u een goed plan voor uw gebied? Bespreek dit dan met het bestuur van de vereniging in uw gebied. Via de verenigingen komen de aanvragen binnen bij het Ondernemersfonds Alblasserdam. Iedere vereniging heeft een eigen budget. Ondernemers- en winkeliersverenigingen dienen vervolgens een plan in voor de besteding van hun gelden. Het bestuur bespreekt de aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Lees meer

Benutting van middelen Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Alblasserdam heeft een duidelijk doel voor ogen: het ondersteunen van lokale initiatieven en het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers en non-profitorganisaties zoals zorg en onderwijs in Alblasserdam. Om dit te bereiken, beheert het fonds financiële middelen voor specifieke gebieden, zogenaamde trekkingsgebieden, binnen onze gemeenschap.

Lees meer


Nieuws & Projecten

Nieuws en projecten

We houden u graag op de hoogte van wat ons bezighoudt. Hier vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten en laatste gerealiseerde projecten. De projecten geven u hopelijk inspiratie voor uw volgende project.