Ondernemersfonds gaat door

In Alblasserdam is eind 2015/ begin 2016 het Ondernemersfonds als pilot voor vier jaar gestart. Na een evaluatie onder betalers en gebruikers heeft de Alblasserdamse gemeenteraad unaniem ingestemd met het laten doorgaan van het fonds. Op 17 december 2019 is het hernieuwde convenant getekend door de gemeente en het bestuur van het Ondernemersfonds.

Het ondernemersfonds is net als in veel andere gemeenten in Nederland een fonds voor en door ondernemers. Maar ook zorgpraktijken, clubgebouwen en scholen doen hierin mee. Alle eigenaren en gebruikers van een ‘niet-woning’ betalen verplicht mee aan het fonds via de onroerendezaakbelasting.

 

Aanleiding

In 2015 werden veel Alblasserdamse ondernemers op de industrieterreinen getroffen door inbraken en insluipingen. Ondernemers riepen om een veiligere werkomgeving. Het bestuur van OV de Noord, de ondernemersvereniging van de gezamenlijke industrieterreinen van Alblasserdam, onderzocht de mogelijkheden voor camerabewaking op de terreinen. Het financiële plaatje was daarin het belangrijkste. Het bestuur onderzocht alle denkbare financiële constructies, zoals subsidies, reclamebelasting, Bedrijven Investering Zone (BIZ) en Ondernemersfonds. Alle vormen hadden voor- en nadelen. Toen bleek dat er vergelijkbare vragen waren bij andere ondernemers in Alblasserdam is er gekozen voor een gemeentebreed Ondernemersfonds.

 

Start

Via een raadsbesluit is de komst van het Ondernemersfonds Alblasserdam (OFA) mogelijk gemaakt en op 1 januari 2016 gestart. Direct na het raadsbesluit is het bestuur gevormd. Het bestuur is voortvarend te werk gegaan met de oprichting van de stichting, het maken van een website en ondernemers bekend te maken met de mogelijkheden van het fonds. Na een eerste bestuurswisseling bestaat het bestuur nu uit Paul Mallee (voorzitter, Directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden), Dick Bovekerk (penningmeester, Eigenaar McDonald's Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam), Edwin Struis (secretaris, General Manager SnelleVliet Touringcars B.V.) en Henry de Haan (bestuurslid, eigenaar HaanTrans).

 

Bestuur Ondernemersfonds Alblasserdam

V.l.n.r. op de foto: Dick Bovekerk, Edwin Struis, Henry de Haan en Paul Mallee.

 

Ontwikkeling

Inmiddels zijn binnen de vier jaar van de pilot veel initiatieven gerealiseerd. Ze vormen de basis voor een verdere ontwikkeling van het fonds. Bij de oprichting van het fonds is de hoop en wens uitgesproken dat ondernemers elkaar meer zullen vinden. Kijkend naar de verschillende initiatieven, dan is dat zeker gelukt. Buurondernemers en verenigingen hebben elkaar gevonden en hebben activiteiten voor elkaar gekregen wat zonder het fonds niet mogelijk was geweest. Al met al kunnen we concluderen dat het OFA door de meeste deelnemers als positief wordt ervaren, dat het een succesvolle start kent en een vervolg zeker waard is.

 

Convenant getekend tussen gemeente Alblasserdam en Ondernemersfonds Alblasserdam

V.l.n.r. op de foto: Henry de Haan, Dick Bovekerk, wethouder Peter Verheij, Esther Hartman, Nicolette van Esdonk, Edwin Struis, Marianne Vogelenzang en Paul Mallee.

 

Foto's: Peter Stam

Een deel van dit artikel is eerder verschenen in De Kantlijn.