Gebiedsindeling

Om de gelden van het fonds volgens een eerlijke verdeling beschikbaar te stellen aan de ondernemers van Alblasserdam is een verdeelsleutel naar geografisch gebied of naar sector gemaakt. Elk gebied of sector krijgt een zogenaamd trekkingsrecht op het fonds evenredig met wat er is opgebracht uit de OZB-opslag.

Naast de geografische gebieden zijn er drie sectoren apart ingedeeld: de sector "sport", "onderwijs" en "zorg en welzijn".


*     Alle budgetten zijn onder voorbehoud van wijzigingen
**   Alle bedragen zijn afgerond
***  In verband met de wet op de privacy zijn er geen namen opgenomen in de overzichten. De volgende geografische trekkingsgebieden zijn gedefinieerd: