Gebiedsindeling

Om de gelden van het fonds volgens een eerlijke verdeling beschikbaar te stellen aan de ondernemers van Alblasserdam is een verdeelsleutel naar geografisch gebied of naar sector gemaakt. Elk gebied of sector krijgt een zogenaamd trekkingsrecht op het fonds evenredig met wat er is opgebracht uit de OZB-opslag.

Naast de geografische gebieden zijn er twee sectoren apart ingedeeld:

  • de sector Retail
  • de geclusterde sector Sport, Onderwijs en Zorg & Welzijn. Het beschikbare budget voor deze drie trekkingsgebieden is samengevoegd. Voor deze geclusterde sector geldt wel dat ieder trekkingsgebied een eigen vertegenwoordiger heeft. De contactgegevens van deze vertegenwoordigers is per sector vermeld onderaan deze pagina. 


*     Alle budgetten zijn onder voorbehoud van wijzigingen
**   Alle bedragen zijn afgerond

 

Heeft u een idee en wilt u dat bespreken? Neem dan in eerste instantie contact op met de vertegenwoordiger van uw trekkingsgebied.De volgende geografische trekkingsgebieden zijn gedefinieerd: