Next level

Nu het Ondernemersfonds enkele jaren succesvol actief is in Alblasserdam zijn de eerste mogelijkheden, het zogenaamde 'laaghangend fruit', benut door de ondernemers. Tijd voor de volgende stap. Het Ondernemersfonds Alblasserdam is hiervoor in gesprek met o.a. OV De Noord en ondernemers om gezamenlijk te komen tot nieuwe ideeën. Ondernemers wordt gevraagd hun input te geven met ideeën voor nu en de toekomst.

Op 5 oktober jl. hebben bestuursleden van OV de Noord, Ondernemersfonds en een bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Alblasserdam, deelgenomen aan de landelijke dag voor ondernemersfondsen. Dit was een inspirerende bijeenkomst en naar aanleiding van deze dag is het initiatief genomen om met beide volledige besturen van OV de Noord en OFA te brainstormen over mogelijke initiatieven welke gezamenlijk genomen kunnen worden om het ondernemersklimaat in Alblasserdam nog verder te verbeteren.

 

Een eerste brainstormsessie heeft plaatsgevonden op 25 oktober jl. waarbij de voltallige besturen aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder andere de volgende mogelijke initiatieven zoals park-/centrummanagement, stimuleren lokale economie, verduurzaming, beveiliging, onderhoud gebied/omgeving, groenvoorziening, promotie van het gebied, tegengaan 'freeriding', energietransitie en evenementen aan de orde geweest.

 

Maar nog belangrijker een mogelijk ‘next level’;

 • Regionaal (businessplan)
 • Maatschappelijke belang (toekomstgericht)
 • Toekomstbestendig en duurzaam
 • RES, Energietransitie en klimaatadaptatie
 • Verduurzaming
 • Wonen en welzijn
 • Vrije tijd en sociaal domein
 • Werken en ondernemen
 • Arbeidsmarkt en onderwijs
 • Regiobranding en beleven
 • Leefbaarheid
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

 

Er wordt teruggekeken op een waardevolle bijeenkomst en een vervolg staat gepland begin 2023.

Input vanuit de ondernemers wordt zoals altijd op prijs gesteld. U kunt uw eventuele inbreng mailen naar info@ondernemersfonds-alblasserdam.nl.