Parkmanagement

Zorgen voor een verzorgd bedrijventerrein dat schoon, heel en veilig is, is van groot belang voor een vitaal en aantrekkelijk bedrijventerrein én ondernemersklimaat. Het beheer en management van de Alblasserdamse bedrijventerreinen Hoogendijk, Nieuwland Parc en Vinkenwaard wordt sinds 2017 uitbesteed aan Parktrust b.v. uit Dordrecht. De financiering hiervan wordt deels mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Alblasserdam. Wat houdt het werk van een parkmanager in en wat zijn de voordelen voor de ondernemers?

Foto: Monique Walraven, parkmanager Alblasserdam.

 

ParkTrust BV uit Dordrecht verzorgt het parkmanagement op de bedrijventerreinen van Alblasserdam. ParkTrust is actief op meer dan 50 bedrijventerreinen in Nederland. Op elk van deze bedrijventerreinen hebben de ondernemers één vast aanspreekpunt.

De parkmanager draagt zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling maar ook tussen de ondernemers en de gemeente.

 

Taken parkmanager

Bij een parkmanager kunnen o.a. de volgende taken worden neergelegd:

  • Verbeteren van de communicatie tussen ondernemers onderling zodat men elkaar op de hoogte kan houden (ontwikkelingen, spookfacturen, geschillen met derden);
  • Oppakken van klachten op het bedrijventerrein zoals kapotte bermen, kuilen in de weg, achterstallig groen onderhoud en defecte openbare verlichting waarbij actie vanuit de gemeente of een derde partij te lang op zich laat wachten;
  • Schouw van het terrein en afhandelen van overige klachten en meldingen;
  • Adviserend aan bestuur van ondernemersvereniging bij het opzetten van het camerasysteem (technisch en organisatorisch vlak), collectieve inkoop, aanvragen subsidie, etc.
  • Veilig stellen van camerabeelden bij calamiteiten volgens protocol;
  • Overleg met leveranciers collectieve contracten over werkwijze en functioneren (beveiliging, groenvoorziening, reparaties, etc.);
  • Organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers (informatief en netwerk);
  • Coördinatie projecten;
  • Informatie voorziening via website en/of nieuwsbrief;

Maar bovenal zorgt de parkmanager ervoor dat het terrein er netjes bij ligt en dat de verantwoordelijken hun taken uitvoeren om het bedrijventerrein aantrekkelijk te houden.

 

Parkmanager Alblasserdam

De parkmanager van de bedrijventerreinen in Alblasserdam is Monique Walraven. Naast Alblasserdam is zij ook parkmanager in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht.

Omdat ParkTrust onafhankelijk is en geen enkele voorkeur heeft voor installateurs, distributeurs of dienstverleners, blijven de werkzaamheden van de parkmanager transparant en zullen alle door de parkmanager behaalde voordelen ten gunste van de ondernemers komen.

U kunt de parkmanager telefonisch bereiken op 06 36 15 50 55 of via e-mail op parkmanager@ovdenoord.nl