Peter Verheij: Samen sta je sterker

Met het afscheid van Peter Verheij als wethouder in Alblasserdam, nemen we afscheid van een van de voortrekkers van het Ondernemersfonds Alblasserdam. Peter Verheij is van april 2010 tot juli 2021 wethouder geweest. Mooi moment om een interview af te nemen over zijn rol bij en visie op het Ondernemersfonds en ondernemerschap in Alblasserdam.

Peter Verheij

 

Wat was de aanleiding van uw voortrekkersrol bij het ontstaan van het Ondernemersfonds in Alblasserdam?

Samenwerking is de sleutel tot succes. Dat geldt voor ondernemers en ook voor een gemeente en tússen ondernemers en de gemeente. Er waren in 2015 verschillende onderwerpen die al langere tijd in overleggen met de Ondernemersverenigingen en de Gemeente aan de orde kwamen. Crux was steeds: Wie betaalt de rekening? Het ging dus om organiseren van een collectief. Het meest urgent was dit op het gebied van veiligheid.


Toen de optie van een ondernemersfonds in beeld kwam zag ik, met anderen, al snel dat dit de beste oplossing was voor dit vraagstuk. De gemeente heft via de OZB een aantal extra euro’s die één op één in een fonds voor en door ondernemers wordt gestort. Mooier kun je het niet maken, makkelijker ook niet, als je de alternatieve opties overziet.

 

Met de OndernemersKring Alblasserdam (OKA) en Ondernemersvereniging De Noord ben ik er toen vaart achter gaan zetten. De tijd begon te dringen, want een ondernemersfonds kun je alleen maar per 1 januari starten. Om niet weer een jaar verloren te laten gaan heb ik de gemeenteraad voorgesteld het ondernemersfonds al gelijk per 1 januari 2016 te starten.

 

Oprichting Ondernemersfonds Alblasserdam met toenmalig bestuur

 

Wat is de kracht van een ondernemersfonds?

Een ondernemersfonds zorgt ervoor dat de gezamenlijke uitdagingen waar ondernemers voor staan op een bedrijventerrein of in een winkelgebied ook echt gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Daarnaast, omdat het ondernemersfonds de hele gemeente beslaat, kunnen ook de netwerken van ondernemers in de hele gemeente versterkt worden. Verder is een voordeel dat gezamenlijk bij elkaar gebrachte middelen daar geinvesteerd kunnen worden waar het het meest nodig is. In eerste instantie binnen de afgesproken indeling van de gemeente (trekkingsgebied). Echter als de middelen in het éne gebied op zijn kunnen gebieden ook tijdelijk van elkaar lenen. Ook de uitwisseling van manieren om de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein of winkelgebied te vergroten is een meerwaarde. Een ondernemersfonds is echt iets voor en door ondernemers.

 

Wat ziet u als belangrijkste voordelen van het Ondernemersfonds specifiek binnen de gemeente Alblasserdam?

Voor Alblasserdam is het ‘samen de schouders eronder’ echt het grootste voordeel. Je ziet dat terug bij de forse investeringen in collectieve veiligheid op het bedrijventerrein. Zowel in de surveillancedienst als de camerabewaking. Dat zijn investeringen die je alleen samen kunt opbrengen en ook een bijdrage van iedereen vraagt. Met een ondernemersfonds heb je geen zogenaamde freeriders: wel profiteren van de voordelen maar niet betalen. Daarnaast is er in het winkelgebied geïnvesteerd in aantrekkelijkheid en is er bijgedragen aan een gemeentebreed uitrollen van AED’s. Er wordt bijgedragen aan goed beheer, een schoon en netjes bedrijventerrein (aan de kant van de ondernemers) en veilig ondernemen.

 

Wat is de rol van een gemeente bij een ondernemersfonds?

Ook aan de kant van de gemeente is samenwerking van cruciaal belang. De gemeente maakt zich sterk voor de belangen van haar inwoners en ondernemers. Daar heeft de gemeente gewoon een publieke taak te vervullen die ook niet vervallen is met de komst van een ondernemersfonds. De taak van de gemeente en die van het Ondernemersfonds versterken elkaar en vullen elkaar aan. De gemeente aan de publieke kant en de ondernemers aan de private kant. Beide hebben een verantwoordelijkheid. Als je als ondernemers je collectief goed organiseert is dat ook voor de gemeente goed, want daarmee komt er sneller vaart in zaken die de gemeente moet aanpakken. Met de vertegenwoordigers van de trekkingsgebieden en het bestuur van het Ondernemersfonds heb je als gemeente ook een spreekbuis van de ondernemers extra tot je beschikking waardoor je sneller beeld en geluid hebt bij wat vanuit de gemeente nodig is voor een goed vestigingsklimaat. Bij een ondernemersfonds heb je elkaar sowieso nodig. De gemeente heft een stukje extra belasting en sluist dit één op één door naar het Ondernemersfonds. Het is aan het fonds om dit écht goed te investeren in verbetering van het vestigingsklimaat. Daar heb je het dan vaak onderling over en dat brengt op goede ideeën of het aanboren van nieuwe contacten.

 

 

Ondernemersfonds_Alblasserdam_Vinkenwaard

Bedrijventerrein Vinkenwaard Alblasserdam

 

Heeft u nog goede ideeën of suggesties voor de Alblasserdamse ondernemers voor verdere samenwerking, gezamenlijk initiatieven o.i.d.?

Na het ‘laaghangend fruit’ is de kunst voor het Ondernemersfonds om ook wat weerbarstiger vragen op te pakken waar ondernemers mee worstelen en iets aan elkaar hebben als ze samenwerken. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, het verduurzamen van bedrijfspanden. Je moet voorkomen dat ondernemers daarbij ieder zelf het wiel moeten uitvinden maar gezamenlijk kennis opbouwen, advies inwinnen en hulp bij collectief (lokaal) inkopen. Daar kan een fonds een heel behulpzame rol in spelen. Datzelfde geldt voor onderwijs en arbeidsmarkt. Breng collectief de knelpunten in kaart, ga daarover in gesprek met de gemeente en zet je collectieve kennis en netwerk in om samen de knelpunten op te lossen.


Wat wilt u ondernemers in Alblasserdam nog meegeven?

We hebben elkaar nodig om stappen vooruit te zetten. Naast de focus van je eigen bedrijf is het duidelijk van meerwaarde als je als Alblasserdamse ondernemers je organiseert en samen de schouders zet onder gezamenlijke vraagstukken. Je kent het spreekwoord wel: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”. Uit samenwerking is als Alblasserdamse ondernemers echt nog veel meer te halen. Ieder vanuit de eigen rol, zowel gemeente, Ondernemersfonds als de individuele ondernemer is daarin een belangrijke schakel om gezond ondernemen in Alblasserdam mogelijk te maken en dat verder te versterken. Van die samenwerking heb ik als wethouder Economie vele jaren mogen genieten en aan mogen bijdragen. De rol van de gemeente heb ik echt altijd gezien als degene die de loper uitrolt om de ondernemers in het zonlicht te zetten en bij te dragen aan het succes van de Alblasserdamse ondernemer.

 

Ondernemersfonds_Alblasserdam_Wilgenplein_Makado

Wilgenplein-Makado Alblasserdam

 

Bedankt!

Wij bedanken Peter Verheij hartelijk voor zijn inzet voor het Ondernemersfonds en de ondernemers van Alblasserdam.