Slepende kwestie Nieuwland Parc

Dagblad AD De Dordtenaar besteedt vandaag (9 november 2021) ruim aandacht aan een kwestie die veel ondernemers op Nieuwland Parc in Alblasserdam al jarenlang bezighoudt. Na een aanvraag vanuit Ondernemersvereniging De Noord heeft het Ondernemersfonds Alblasserdam vanuit het trekkingsgebied ‘bedrijventerreinen’ de kosten voor (juridische) ondersteuning van de Alblasserdamse ondernemers gevestigd op NieuwlandParc voor haar rekening genomen.

Wij vinden het belangrijk om ook op deze plek een toelichting te geven. Wat speelt er precies?

Bij de aanleg van bedrijventerrein Nieuwland Parc is in het verleden een klein, gesloten energienetwerk aangelegd (elektra en gas). Dat is gedaan door Rendant. Die partij is sinds 2005 zowel beheerder van de netwerken als de energieleverancier. Bij de ingebruikname van Nieuwland Parc was zo’n dubbelrol nog toegestaan, maar door een wetswijziging al snel daarna niet meer. Zo’n monopoliepositie wordt onwenselijk geacht. Afnemers, in dit geval de ongeveer 130 bedrijven op Nieuwland Parc, moeten de vrijheid hebben om zelf hun energieleverancier te kiezen.


Boete
Al in 2008 is Rendant beboet door de Nederlandse Mededingingsautoriteit, één van de voorlopers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In 2016 besliste de rechter dat Rendant het beheer van het netwerk moet overdragen. In 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat Stedin aangewezen als netbeheerder voor Nieuwland Parc, voor zowel het elektriciteitsnetwerk als het gasnetwerk. In april 2020 besliste de rechter in Rotterdam dat Rendant de netten direct moet overdragen aan Stedin. In die zaak, aangespannen door Stedin, loopt nog een hoger beroep. Uitspraak komt wellicht eind november. Tot een overdracht kwam het nog altijd niet.

Ondernemersfonds Alblasserdam Nieuwland Parc


Impasse
Wat de kwestie extra ingewikkeld maakt is het verschil tussen het economische eigendom en het juridische eigendom van de energienetten. De rechter heeft bevolen dat Rendant het economische eigendom moet overdragen naar Stedin. Stedin mag echter het economische eigendom niet ‘aanvaarden’, zolang het juridische eigendom bij een private partij (Rendant) ligt en niet bij de staat. Volgens de wet moet het juridische eigendom namelijk bij de staat liggen. Op basis van diezelfde wet kan Rendant wél worden veroordeeld het economische eigendom over te dragen, maar dezelfde wet biedt géén handvat om Rendant er ook toe te verplichten het juridische eigendom over te dragen. Met de huidige impasse als gevolg.


Ondernemers de dupe
Van het al jaren voortdurende juridische steekspel zijn vooral de ondernemers op Nieuwland Parc de dupe. Ze kunnen al zestien jaar lang niet zelf hun energieleverancier(s) kiezen. Momenteel worden zij geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. Rendant sluit, vanwege de almaar voortslepende rechtsgang, geen termijncontracten meer af voor de inkoop van energie. De ondernemers zijn daardoor nu veroordeeld tot de dagkoersen, die de laatste maanden natuurlijk explosief zijn gestegen. Ondernemers hebben grote moeite met de werkwijze en handelwijze van Rendant, bleek recent tijdens een bijeenkomst. Een collectief van bedrijven beraadt zich samen met advocaat Simon Velthuizen op vervolgstappen. Een gang naar de rechter wordt niet uitgesloten.